Przejdź do treści

Krzysztof Grylak

Zdjęcie: Krzysztof Grylak
Zdjęcie: Krzysztof Grylak

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 572
Przynależność
KW Prawo i Sprawiedliwość
Dyżury
Kontakt krzysztof.grylak@powiat.malbork.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu stała 2024-05-06
2 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego interpelacja 2024-05-16

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 13:21:46 (4c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:51:53 (5c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-06 14:15:54 (6c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Regulaminu głosowania wyboru Starosty Powiatu I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:13:59 (7c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:28:23 (8c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru członka Zarządu Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:45:36 (9) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:48:29 (10) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego oraz wyboru jej członków I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-06 15:49:56 (11) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego oraz wyboru jej członków I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:51:22 (12) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:16:24 (4a) Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady powiatu malborskiego. I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2024-05-06 13:19:55 (4b) Zamknięcie listy komisji skrutacyjnej na przewodniczącego rady powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:47:05 (5a) Zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego/cych rady powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-06 13:48:25 (5b) Zamknięcie listy komisji skrutacyjnej na wiceprzewodniczącego/cych rady powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 14:14:01 (6a) Zamknięcie listy kandydatów na starostę powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-06 14:15:00 (6b) Zamknięcie listy komisji skrutacyjnej na starostę powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:11:52 (7a) Zamknięcie listy kandydatów na Wicestarostę Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-06 15:27:08 (8a) Zamknięcie listy kandydatów na Członka Zarządu Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:44:29 Wprowadzenie nowych punktów w porządku I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:27:16 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:34:19 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030 II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 14:37:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:39:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:14:06 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2024-05-16 15:17:57 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:19:56 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 15:25:24 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2024-05-16 15:30:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 15:32:24 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:12:38 wniosek radnego Grylaka o zmianę nazwy Zastępcy przewodniczącego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:08:34 wniosek radnego Grylaka o zmianę liczby osób na 3 w Zarządzie II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za