Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Duda członek
Krzysztof Grylak członek
Waldemar Lamkowski członek
Krzysztof Osijewski członek
Tomasz Rażewski członek
Maria Seibert 0przewodniczący
Marcin Szesza członek
Piotr Szwedowski członek
Przemysław Wądołowski członek