Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy Nagrody Starosty dla nauczycieli

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2018-11-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2018-12-12