Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont basenu w ZSP nr 4 w Malborku

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2018-12-06

Remont pomieszczeń w ZSP nr 4 obejmować będzie swym zakresem parter budynku (sala basenowa z zapleczem) oraz pierwsze i drugie piętro w części socjalno sanitarnej.

Czy w harmonogramie prac remontu basenu brano pod uwagę taki podział prac, aby po skończeniu danego etapu, czyli parteru budynku oddać go do użytkowania, następnie pierwsze i drugie piętro. W ten sposób jedyny basen w Malborku mógłby szybciej wrócić do użytku na co jest ogromne zapotrzebowanie. Jeżeli nie proszę o wprowadzenie zmian do projektu, który jest jeszcze w opracowaniu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Dyrektora Infrastruktury i Inwestycji Agnieszka Skrzypek

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2018-12-12

W związku ze złożeniem przez Panią interpelacji do Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego w dniu 6 grudnia 2018r. dotyczącej remontu basenu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Wydział Infrastruktury i Inwestycji informuje, iż basen będzie czynny do dnia wprowadzenia firmy wykonawczej na teren budowy.

Ponadto z uwagi na specyfike modernizacji wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku części sportowej szkoły, prace remontowe będą wykonywane w jednym etapie robót.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania