Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji na 2020 rok

I kwartał 2020 – styczeń, luty, marzec

 1. Sprawozdanie z działalności powiatowych inspekcji, służb i straży w 2019 r., związanych z bezpieczeństwem
  i praworządnością w powiecie malborskim.
 2. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw dróg.
 3. Informacja dotyczące działań w zakresie ochrony powietrza, celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Komunikacji, w celu zapoznania się z problematyką i zadaniami wydziału.
 5. Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu.
 6. Sprawy bieżące.

II kwartał 2020 – kwiecień, maj, czerwiec

 1. Informacja na temat działań służy w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji.
 2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu „Raportu o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2019”
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2019 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu.
 5. Sprawy bieżące.

III kwartał 2020 rok – lipiec, sierpień, wrzesień

Lipiec – przerwa urlopowa

 1. Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagogami szkolnymi, komendantami policji i straży miejskiej w celu omówienia metod i możliwości przeciwdziałania zagrożeniem występującym wśród młodzieży w powiecie malborskim (narkotyki, dopalacze, rozboje oraz inną problematyką).
 2. Ocena realizacji zadań przez służby związane z bezpieczeństwem, i praworządnością za I półrocze 2020 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

IV kwartał 2020 – październik, listopad, grudzień

Wspólne posiedzenie komisji PPSiOZ oraz komisji BPTiK

 1. Patologie społeczne w Powiecie Malborskim z uwzględnieniem przestępczości nieletnich i przemocy w rodzinie
 2. Przegląd dróg powiatowych – realizacji inwestycji oraz przygotowania służb drogowych do zbliżającego się sezonu zimowego 2020/2021.
 3. Zapoznanie się z projektami budżetu powiatu malborskiego na 2021 rok ze szczegółowym uwzględnieniem wydatków na poprawę bezpieczeństwa dróg i komunikacji.
 4. Plan pracy komisji na 2021 rok.
 5. Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu.
 6. Sprawy bieżące.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Czapla członek
Krzysztof Grylak członek
Marek Rukat członek
Piotr Szkudlarek członek
Andrzej Zakrzewski 0przewodniczący
Sławomir Zirra członek