Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy Marszu Stop nienawiści oraz wandalizmu na budynku

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego
data wpływu: 2019-01-30

 1. Z informacji międzysesyjnej aktywności Zarząd dowiaduje się, że "postanowiono rozpocząć prace nad przygotowaniem nowej strategii powiatu malborskiego" i przy tej sposobności chciałbym zapytać czy nowa strategia przewiduje wycinkę drzew roznących przy skraju jezdni i wykonanie stosownych nasadzeń w odległości na przykła 2 mb. od krawędzi, co - jak przypuszczam - zredukuje ilość śmiertelnych wypadków komunikacyjnych?
  Analogiczną sugestię w postaci wniosku przed około trzeba laty postawiłem w łonie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu, niestety radni nie podzielali przekonania o konieczności podjęcia kroków i byłem jedynym pop[ierającycm ten wniosek, problem jednak jest - narastający bo i pojazdów przybywa.
   
 2. Podczas marszu "Stop nienawiści", w którym brałem udział, słusznie zorganizowanym na podstawie decyzji Zarządu (posiedzenie nr 9 w dniu 14.01.2019r. punkt 2), brała też aktywny udział - jakby w charakterze organizacyjno-porządkowym - jakaś kobieta pośpiesznie rozklejająca uczestnikom serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; słyszałem jak przy tym na głos mówiła "im więcej tym lepiej", chciała mi przykleić ale powiedziałem, że nie dokładałem się do zbiórki (wspieram inne inicjatywy) więc byłoby niesprawiedliwe gdybym się tak podszywał a nie jestem też okolicznościową kukiełką,
  zaraz ode mnie odstąpiła kontynuując swoje.
  Stąd mam pytanie:
  - Czyje polecenie wykonywała i co było jego celem?, zwłaszcza w kontekście tego co mówiła "im więcej tym lepiej"?
   
 3. W przestrzeni publicznej powiatu malborskiego jest - jak przypuszczam - głęboko demoralizujący napis ("JEBAĆ POLICJĘ" - przypis Krzysztof Grylak; przypis nie został wygłoszony w trakcie sesji);
  tu poproszę o jego wyświetlenie by państwu radnym problem przybliżyć, proszę jednak media o nie podawanie jego treści dalej, bo już samo w sobie to przyczyniałoby się do dalszej demoralizacji społeczeństwa;
  niepojącym jest fakt, że w Mapach Google z sierpnia 2017r. napis tej już widniał;
  lokalizacja to Malbork okolice ulicy Armii Krajowej 82 i 83;
  stąd mam pytanie:
  - Kto nie dopełnia swoje obowiązki, że taki napis jest od kilku lat elementem malborskiego krajobrazu?
  Odrębna sprawa to - jak wszyscy wiemy - współczesną Europę trawi radosna twórczość postępowych artystów, ich dzieła sąinstalowane i prawnie chronione szczególnie pod sztandarem "wolności sztuki", "swobody ekspresji", "autonomii artysty" i temu podobne; oczywiści takie uzasadnienia są respektowane nawet przez niezawisłe sądy, nam się też z tego wyłamywać nie można, więc jeśli jest to dzieło chronione, bądź jego element to też proszę o taką informację.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Promocji, data odpowiedzi: 2019-02-13