Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wynagrodzenie starosty

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-02-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-03-08