Przejdź do treści

Beata Kacprowicz

Zdjęcie: Beata Kacprowicz
Zdjęcie: Beata Kacprowicz

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 630
Przynależność
KKW Koalicja Obywatelska
Kontakt beata.kacprowicz@powiat.malbork.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu stała 2024-05-06
2 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Wdrożenie ,,Standardów ochrony małoletnich'' interpelacja 2024-06-20 2024-07-02

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 13:21:54 (4c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:51:53 (5c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 14:15:57 (6c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Regulaminu głosowania wyboru Starosty Powiatu I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:13:54 (7c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:28:25 (8c) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru członka Zarządu Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:45:21 (9) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:48:29 (10) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego oraz wyboru jej członków I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:49:53 (11) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego oraz wyboru jej członków I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:51:21 (12) Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:16:14 (4a) Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady powiatu malborskiego. I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:19:57 (4b) Zamknięcie listy komisji skrutacyjnej na przewodniczącego rady powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:47:16 (5a) Zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego/cych rady powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:48:22 (5b) Zamknięcie listy komisji skrutacyjnej na wiceprzewodniczącego/cych rady powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 14:13:58 (6a) Zamknięcie listy kandydatów na starostę powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 14:15:02 (6b) Zamknięcie listy komisji skrutacyjnej na starostę powiatu malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:11:46 (7a) Zamknięcie listy kandydatów na Wicestarostę Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 15:27:14 (8a) Zamknięcie listy kandydatów na Członka Zarządu Powiatu Malborskiego I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-06 13:44:21 Wprowadzenie nowych punktów w porządku I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:27:18 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:34:14 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030 II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:37:25 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:39:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:14:10 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:18:00 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:19:57 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:25:30 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:30:28 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:32:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:12:26 wniosek radnego Grylaka o zmianę nazwy Zastępcy przewodniczącego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2024-05-16 15:08:51 wniosek radnego Grylaka o zmianę liczby osób na 3 w Zarządzie II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2024-06-20 15:00:37 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2023 rok III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 15:18:46 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 15:30:41 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2023 rok III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:07:50 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatu Malborskiego III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:09:16 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:10:03 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Żuławy III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:10:51 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22” III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:13:04 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:18:51 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:20:10 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:23:30 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024 III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:27:07 Zamknięcie listy kandydatów na członków Zarządu Powiatu Malborskiego III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:31:45 Zamknięcie listy komisji skrutacyjnej członków Zarządu Powiatu Malborskiego III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-06-20 16:30:17 Zamknięcie listy kandydatów na członków Zarządu Powiatu Malborskiego III/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-07-12 11:08:49 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok IV/2024 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego za