Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Problem pobocza na drodze powiatowej nr 2916G

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-06-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Zirra wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-17