Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Marsz

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-02-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-03-08