Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o interwencję do redakcji Dziennika Bałtyckiego w sprawie artykułu internetowego.

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-06-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-06-25