Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Prośba o interwencję do redakcji Dziennika Bałtyckiego w sprawie artykułu internetowego.

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-06-12

Chciałbym zapytać Pana Starostę czy nie mógłby zainterweniować do lokalnej redakcji Dziennika Bałtyckiego. Chodzi o internetowy artykuł zatytułowany "Historyczne czerwcowe wybory mają połączyć wszystkie siły polityczne" (dostęp 5 czerwca 2019r.).

Pod tym artykułem w publicznym miejscu, jakiś użytkownik portalu zawarł oszczerczy komentarz.

Komentarz - jak uważam - nie licuje wobec p. Jerzego Stępnia - sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który ma za dwa dni akurat zaszczycic Malbork (print screen z przedmiotowym komentarzem w załączeniu).

Autor pisze:

Stępień to ten co nawoływał do zastosowania wobec demokratycznie wybranego rządu i jego wyborców tu cytuję "brutalnej siły, tak by krew się polała". Może sam zakasze rękawy i przyjdzie sprawić mi łomot? Bo głosowałem na PiS. Będzie w Malborku ja także jestem na miejscu.

Koniec komentarza.

Uzasadnienie:

To jest nic tylko groźne oszczerstwo, ale i wzywanie naszego gościa do reagowania zgodnego z jego przekonaniami.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-06-25

W odpowiedzi na Pana interpelację, z dnia 12 czerwca 2019r., informuję, co następuje:

Portal Nasze Miasto jest prowadzony przez niezależny od władz powiatowych organ prasowy naszemiasto.pl. Osoby zamieszczające na jego łamach komentarze czynią to na własną odpowiedzialność.

Ktokolwiek ma obiekcje co do treści zamieszczonych na portalu informacji lub komentarzy, ma możliwość powiadomić o tym dostawcę (niektóre portale oferują nawet specjalny formularz ułatwiający takie zgłoszenie).

Ponadto, zainteresowana osoba, która uważa, że naruszono jej dobra osobiste lub podano nieprawdę, może złożyć wniosek do organów ścigania o ustalenie autora komentarzy i wszczęcie procedury postępowania zgodnie z Kodeksem postępowania karnego.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania