Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/15/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego i powołania składu

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna członek
Tomasz Rażewski 0przewodniczący
Maria Seibert członek
Marcin Szesza członek
Andrzej Zakrzewski członek