Przejdź do treści

Radosław Rabenda

Zdjęcie: Radosław Rabenda
Zdjęcie: Radosław Rabenda

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 1093
Przynależność
KW Prawo i Sprawiedliwość
Dyżury
Kontakt radoslaw.rabenda@powiat.malbork.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu stała 2024-05-06
2 Komisja Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-16 14:27:24 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:34:13 Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030 II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 14:37:23 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 14:39:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 15:14:12 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego przeciw
2024-05-16 15:17:58 Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 15:19:56 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 15:25:24 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 15:30:27 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:32:32 Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za
2024-05-16 15:11:54 wniosek radnego Grylaka o zmianę nazwy Zastępcy przewodniczącego II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego wstrzymujący się
2024-05-16 15:09:18 wniosek radnego Grylaka o zmianę liczby osób na 3 w Zarządzie II/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego za