Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Emeryci

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-06-19, data przekazania: 2020-06-19

Zwracam się z pytaniem jaka jest ilość osób zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe w Malborku oraz jednostki podległe, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2020-06-29

W odpowiedzi na Pani interpelację, z dnia 19 czerwca 2020 r., dotyczącą ilości osób zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe w Malborku oraz jednostki podległe, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują, poniżej przesyłam dane w ujęciu tabelarycznym:

 

Lp.

Nazwa jednostki

Liczba osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują

1.

Starostwo Powiatowe w Malborku

2 osoby

2.

I Liceum Ogólnokształcące w Malborku

1 osoba na 0,23 etatu

3.

II Liceum Ogólnokształcące w Malborku

 

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

2 osoby

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

2 os. z obsługi, 1 osoba z administracji;
6 nauczycieli

6.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Malborku

8 osób

7.

Specjalny Ośrodek Szkolno — Wychowawczy w Malborku

3 osoby

 

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

  1. pomoc nauczyciela
  2. osoby x 0,5 etatu

9.

Powiatowe OU1isko Plastyczne w Malborku

 

10.

Poradnia Psychologiczno  Pedagogiczna w Malborku

2 osoby

11.

Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku

 

12.

Dom Pomocy Społecznej w Malborku

4 osoby

13.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

 

14.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

4 osoby

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania