Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Nieprzestrzegania ustawy o samorządzie powiatowym przez panią Skarbnik Powiatu Malborskiego Annę Załęską

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2019-11-22, data przekazania: 2019-11-22

W związku z brakiem odpowiedzi na zadane przez zemnie pytanie w trakcie obrad sesji rady powiatu malborskiego w dniu 30 października 2019 roku (protokół nr X/2019 ad 9) dotyczącego wysokości zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z ubiegłego roku przez placówki szkolne podległe Starostwu, mimo ustawowego obowiązku 14 dni - do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

Zwracam się pisemnie do Pana Przewodniczącego Rady o dopilnowanie przestrzegania prawa przez panią skarbnik Annę Załęską i natychmiastową odpowiedź na moje pytanie, następnie proszę o opinię prawną dotyczącą w/w sytuacji oraz prosiłbym o zwrócenie się do Starosty pana Mirosława Czapli o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec podległego mu pracownika.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla / Dyrektor Wydziału Finansowego Rozalia Ćwirko-Godycka

Wydział merytoryczny: Biuro Rady / Wydział Finansowy, data odpowiedzi: 2019-12-17

Odpowiedź Biura Rady:

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 22 listopada 2019r., w której zarzucił Pan, Pani Skarbnik Annie Załęskiej, nieprzestrzeganie ustawy o samorządzie powiatowym oraz zażądał wyciągnięcia w stosunku do Pani Skarbnik konsekwencji służbowych podaję, co następuje:

Po zaciągnięciu opinii radcy prawnego zarzut postawiony w interpelacji oraz żądanie wyciągnięcia w stosunku do Pani Skarbnik konsekwencji służbowych są całkowicie bezzasadne i pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych.

Pani Skarbnik Anna Załęska nie dopuściła się naruszenia postanowień ustawy o samorządzie powiatowym.

Odpowiedź Wydziału Finansowego:

Placówki oświatowe i edukacyjne podległe Starostwu Powiatowemu zwróciły kwotę 133263,57 zł jako niewykorzystane środki finansowe w roku 2018.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania