Przejdź do treści

I/2024 - sesja Rady Powiatu Malborskiego

Data posiedzenia
06-05-2024, godz. 13:00
Miejsce posiedzenia
Sala Konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Malborku, Plac Słowiański 17, I piętro.

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji do czasu wyboru Przewodniczącego przez Radnego najstarszego wiekiem, obecnego na Sesji.
 • 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 • 3. Ślubowanie Radnych.
 • 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego:
 • 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Malborskiego:
 • 6. Wprowadzone - Wybór Starosty Powiatu Malborskiego
  • 6a. zgłaszanie kandydatów
  • 6b. wybór komisji skrutacyjnej
  • 6c. podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Regulaminu głosowania wyboru Starosty Powiatu
  • 6d. przeprowadzenie głosowania
  • 6e. ogłoszenie wyników głosowania stwierdzających wybór Starosty Powiatu
  • 6f. odczytanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Malborskiego
 • 7. Wprowadzone - Wybór Wicestarosty Powiatu Malborskiego
  • 7a. zgłaszanie kandydatów
  • 7b. wybór komisji skrutacyjnej
  • 7c. podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty
  • 7d. przeprowadzenie głosowania
  • 7e. ogłoszenie wyników głosowania stwierdzających wybór Wicestarosty Powiatu
  • 7f. odczytanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Powiatu Malborskiego
 • 8. Wprowadzone - Wybór Członka Zarządu Powiatu Malborskiego
  • 8a. zgłaszanie kandydatów
  • 8b. wybór komisji skrutacyjnej
  • 8c. podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru członka Zarządu Powiatu Malborskiego
  • 8d. przeprowadzenie głosowania
  • 8e. ogłoszenie wyników głosowania stwierdzających wybór Członka Zarządu Powiatu
  • 8f. odczytanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Malborskiego
 • 9. Wprowadzone - Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego
 • 10. Wprowadzone - Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego oraz wyboru jej członków
 • 11. Wprowadzone - Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego oraz wyboru jej członków
 • 12. Wprowadzone - Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego
 • 13. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Malborskiego.