Komisja Statutowo-Regulaminowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/16/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Czapla członek
Agnieszka Grzegorzewska członek
Waldemar Lamkowski 0przewodniczący
Sławomir Zirra członek