Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Komisja Gospodarki, Budżetu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Gospodarki, Budżetu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu Powiatu Malborskiego na 2020 rok.

I kwartał 2020 – styczeń, luty, marzec.

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Malborskiego.
 2. Informacja Zarządu Powiatu z przetargów ogłoszonych i zrealizowanych oraz zakupów inwestycyjnych  w 2019r.
 3. Ocena funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej.
 5. Informacja o realizacji inwestycji oświatowych.
 6. Sprawy bieżące.

II kwartał 2020 – kwiecień, maj, czerwiec.

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Malborskiego.
 2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu „Raportu o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2019”
 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego na dzień 31 grudnia 2019r.
 4. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 rok.
 5. Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2019 rok oraz perspektywy jego rozwoju.
 7. Informacja o dokonanych umorzeniach w 2019r., rozłożeniach na raty oraz odroczeniach terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 8. Sytuacja finansowa w placówkach oświatowych podległych Starostwu.
 9. Sprawy bieżące.

III kwartał 2020 – lipiec, sierpień, wrzesień.

 

Lipiec                                             Przerwa urlopowa

 

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Malborskiego.
 2. Analiza wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za I półrocze 2020 roku.
 3. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2020 roku,
 4.  Sprawy bieżące.

 

 

IV kwartał 2020 – październik, listopad, grudzień.

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Malborskiego.
 2. Informacja o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 i przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2020/2021.
 3. Inwestycje drogowe – bieżąca ocena realizacji i stan przygotowań do sezonu zimowego 2020/2021.
 4. Realizacja remontów i inwestycji powiatowych.
 5. Wykorzystanie środków finansowych i zagrożenia w jednostkach podległych Starostwu.
 6. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021rok.
 7. Plan pracy na 2021 rok.
 8. Sprawy bieżące.

 

 

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Czapla członek
Agnieszka Grzegorzewska członek
Małgorzata Ostrowska członek
Jolanta Szczypior 0przewodniczący
Przemysław Wądołowski członek
Sławomir Zirra członek