Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Informacje dotyczące funkcjonowania basenu w ZSP nr 4 w Malborku

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego
data wpływu: 2019-01-30

Proszę o odpowiedź na niżej wymienione pytania:

 1. jaki jest koszt (wydatek) napełnienia całej niecki basenu,
 2. jak często wymieniana jest cała niecka,
 3. jaki jest koszt (wydatek) dopełnienia wody dziennie lub w miesiącu (ile m3 wody),
 4. ile wody zużywa się pod natryskami, w brodzikach i wc (miesięcznie) poniesiony koszt (wydatek),
 5. jaki jest miesięczny koszt (wydatek) środków do uzdatniania wody (środki chemiczne, w tym chlor),
 6. jaki jest miesięczny koszt (wydatek) środków czystości (do mycia i dezynfekcji obrzeża basenu, pomieszczeń prysznicowych, wc, szatni),
 7. jaki jest miesięczny koszt (wydatek) energii elektrycznej obiektu,
 8. jaki jest miesięczny koszt (wydatek) ECO (ciepła woda, ogrzewanie),
 9. jaki jest miesięczny koszt (wydatek) obsługi: kierownik obiektu, ratownicy, 4 konserwatorów, sprzątaczki,
 10. ile wynoszą miesięczne (dochody), wpływy z biletów i karnetów, nauki pływania, kursów ratowniczych, sekcji pływackich.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2019-02-06

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 30 stycznia 2019 roku dot. basenu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku uprzejmie informuję, że:

 1. Całkowity koszt wymiany wody w basenie jest trudny do oszacowania ze względu na wspólne instalacje i liczniki. Napełnienie niecki basenu to wymiana 400 m3 wody. Koszt samej wody i ścieków to około 3900,- zł, do tej kwoty trzeba dodać koszty podgrzania wody (ok. 3000,- zł), pracę pomp obiegowych, chemię basenową i środki czystości.
 2. Woda w niecce basenowej jest wymieniana dwa razy w roku i jest to połączone z dokładnym myciem niecki i otoczenia.
 3. Masa wody wlanej do basenu wacha się w rpzedziale 13 - 15 m3 dziennie. Norma technologiczna zakłada wymianę 10% wody dziennie czyli 40 m3. Koszt dzienny dopuszczenia wody to ok. 126,- zł.
 4. Ze względu na wspólne instalacje i brak osobnych liczników nie można wyliczyć i podać ilości wody zużytej pod natryskami. Rocznie rachunki za wodę i ścieki na basenie to 62.813,- zł (2018r.).
 5. Roczne wydatki na środki chemiczne to 15.117,- zł (2018r.). Miesięczne zużycie chemii basenowej:
  - Podchloryn sodu - ok. 500 kg miesięcznie,
  - PH - ok. 280 kg miesięcznie,
  - Alga - ok. 30 kg miesięcznie,
  - Flokfix - ok. 120 kg miesięcznie.
 6. W 2018 roku na środki czystości na basenie wydano kwotę 6.000,- zł tzn. średniomiesięcznie w kwocie 500,- zł.
 7. Roczne wydatki w 2018 roku na zakup energii elektrycznej to 118.063,- zł tzn. średniomiesięcznie ok. 9.850,- zł.
 8. Roczne wydatki w 2018 roku na zakup energii cieplnej to 205.304,- zł tzn. średniomiesięcznie ok. 17.100,- zł.
 9. W 2018 roku koszty płacowe:
  - obsługi basenu to 205.440,- zł (średniomiesięcznie 17.120,-),
  - umowy zlecenia ratowników i instruktorów to 79.341,- zł (średniorocznie 6.611,75 zł).
 10. Wpływy za basen w roku 2018 przedstawiają się następująco:
  - WOPR - 87.673,- zł
  - DELFIN - 121.961,- zł
  - SEKCJA DELFIN - 2.804,- zł
  - SEKCJA WOPR - 6.150,- zł
  - PÓŁSEKCJA WOPR - 5.977,- zł
  - MIASTO MALBORK - 270.270,- zł
  - OSOBY PRYWATNE - 42.101,- zł
  - MOW MALBORK - 38.768,- zł
  - SOSW MALBORK - 8.160,- zł
  - NOWY DWÓR GD. - 17.117,- zł

W 2018 roku roczne przychody z basenu to 600.982,24 zł brutto (554.315,35 zł netto), roczne wydatko to kwota 710.442,- zł.

W 2017 roku roczne przychody z basenu to 494.828,69 zł brutto (460.437,03 zł netto), roczne wydatki to kwota 771.465,74 zł.

 

 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania