Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont drogi powiatowej 2902G

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

W pierwszej połowie 2020 roku samorząd powiatowy dokonał modernizacji drogi powiatowej nr 2902G łączącej sołectwo Miłoradz z sołectwem Kraśniewo, a tym samym gminę Miłoradz z gminą wiejską Malbork. Inwestycja wykonana została z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Mieszkańcy sygnalizują jednak problem dot. użytkowania tejże drogi. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie płytami tylko do granicy administracyjnej gminy Miłoradz. W pewnym momencie droga się „urywa” ok. 300 metrów przed Kraśniewem, gdzie mamy do czynienia z nierówną, wyboistą piaskową nawierzchnią, co przy deszczowej aurze uniemożliwia przejazd samochodem. Odcinek tej drogi podlega również sezonowej degradacji przez rolników dojeżdżających ciężkim sprzętem na okoliczne pola.

Z informacji, jakie posiadam w ramach inwestycji zmodernizowano fragment drogi będący w zarządzie powiatu, pozostała część tego ciągu komunikacyjnego jest własnością gminy wiejskiej Malbork, która niegdyś ten fragment od powiatu przejęła.

Zwracam się zatem z zapytaniem. Czy przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Malborku prowadzili rozmowy z zarządcą drogi będącej przedłużeniem drogi powiatowej 2902G ws. możliwości kontynuowania tejże inwestycji na obszarze gminy Malbork? Jeśli tak, jakie są efekty tych rozmów? I czy istnieje szansa w niedalekiej przyszłości na utwardzenie pozostałej części tego ciągu komunikacyjnego? Jeśli nie, czy istnieje możliwość przeprowadzenia takich rozmów z samorządem gminy Malbork w celu dokończenia modernizacji wspomnianego odcinka drogi służącego mieszkańcom obu gmin.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-10-07

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone na Sesji Rady Powiatu w dniu 25.09.2020r., uprzejmie informuje na podstawie pisma PP-5543.15.2020 z dnia 07.10.2020r. Urzędu Gminy w Malborku, że Gmina planuje utwardzenie płytami około 200 m.b. w/w drogi (dz. nr 176, obręb Kraśniewo, własność: Gmina Malbork), a w roku 2022 nastąpi dokończenie przedmiotowego odcinka drogi i połączenie Sołectwa Kraśniewo z granicą Gminy Miłoradz oraz utwardzonym odcinkiem odcinkiem drogi nr 2902G (dz. nr 100, obręb Miłoradz, własność: Powiat Malbork) zrealizowanym w br. przez Powiat Malborski.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania