Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Basen w ZSP nr 4 w Malborku

Numer: 42, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Z jakich powodów do dnia dzisiejszego nie otwarto wyremontowanego basenu? Czy jest możliwe wyposażenie szatni basenowych w stare szafki i ławki, z których będzie można z nich korzystać do momentu zakupu nowych elementów wyposażenia.

Ponoszone są aktualnie koszty za wodę, która jest w basenie oraz koszty za energię elektryczną wykorzystywaną do przepompowywania wody a także za środki chemiczne, które są dodawana do wody aby utrzymać jej czystość.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Paweł Rybak - Dyrektor Szkoły

Wydział merytoryczny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, data odpowiedzi: 2020-10-05

W odpowiedzi na pismo BR.0003.10.2020 w sprawie odpowiedzi na interpelacją pani Agnieszki Grzegorzewskiej, radnej Rady Powiatu Malborskiego dotyczącą basenu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku odpowiadam:

Basen przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku nie został ponownie otwarty, ponieważ nie została zakończona inwestycja - remont i wyposażenie obiektu sportowego ZSP4. Główne prace budowlane zostały zakończone w połowie lipca 2020 roku i rozpoczął się wciąż trwający proces odbiorów, zakupu wyposażenia i usuwania usterek. Przetarg na zakup wyposażenia został właśnie częściowo rozstrzygnięty. Nie jest możliwe zainstalowanie starego wyposażenia obiektu sportowego, ponieważ ze względu na zużycie znaczna cześć została skasowana (liny torowe, szafki z szatni basenowych, ławki z szatni sali gimnastycznej, wieszaki na odzież itd.) Szkoła nie poniosła kosztów wody, która jest w basenie ponieważ napełnienie niecki odbyło się na koszt wykonawcy remontu. Praca stacji uzdatniania jest niezbędna w celu potwierdzenia jej prawidłowego działania (właściwe parametry wody basenowej uzyskaliśmy po miesiącu pracy nowej stacji).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania