Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wirus SARS-CoV-2

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-09-04, data przekazania: 2020-09-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Inspektor Sanitarny Elżbieta Zybko / Prezes Zarządu Paweł Chodyniak

Wydział merytoryczny: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku / Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., data odpowiedzi: 2020-09-15