Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Smocze łodzie

Numer: 39, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-06-19, data przekazania: 2020-06-19

Powiat Malborski ma na stanie dwie smocze łodzie, które są wydzierżawione. Proszę o informację jakiemu podmiotowi został sprzęt wydzierżawiony i na jakich warunkach. Osoba, która reprezentuje podmiot wydzierżawiający łodzie odmawia Stowarzyszeniu Słodki Smok pływania na 10-osobowych łodziach, a inne podmioty mają taką możliwość np. pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku, Klub Smoczych Łodzi - Smocza Aura, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborka oraz drużyna rekreacyjno-sportowa "Sztumskie Smoki".

Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku został rozwiązany i nie korzysta obecnie z łodzi. Członkowie Stowarzyszenia Słodki Smok zaproponowali pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w pracach renowacyjnych i konserwatorskich łodzi.

Z moich obserwacji oraz osób zainteresowanych wynika, że łodzie użytkowane są okazjonalnie przez wyżej wymienione podmioty, ponadto przez ostatnią zimę nie zostały zabezpieczone i przeleżały ten okres pod gołym niebem. Członkowie Stowarzyszenia Słodki Smok proszą o interwencję, ponieważ w ich szeregach są dzieci, dla których 10 osobowa łódź jest odpowiednia, stowarzyszenie posiada 20 osobową łódź. W tej sprawie chodzi o dzieci z naszego powiatu, tak trudno jest je zachęcić do sportu oraz odejścia od komputera czy telefonu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2020-07-02

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 19 czerwca 2020 r. w sprawie smoczych łodzi informuję, co następuje:

Powiat Malborski jest właścicielem jednej smoczej łodzi, która zgodnie z umową użyczenia nr OR/lB/2020 z dnia 09.01.2020 r. jest bezpłatnie użyczona na okres do 31 grudnia 2022 r. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Malborku. Przedmiotem użyczenia jest łódź smocza w wersji 10-osobowej wraz z wyposażeniem (ster, wiosło, bęben, krzesło, głowa smoka, ogon smoka). Wszelkie koszty wynikające z korzystania z łodzi smoczej ponosi PSZS w Malborku. Podmiot biorący do używania zobowiązany jest do dokonywania wszelkich koniecznych napraw łodzi.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku nie jest wypożyczalnią sprzętu sportowego i nie jest technicznie w stanie użyczać sprzętu kolejnemu klubowi, co w dobie pandemii jest jeszcze bardziej utrudnione, ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja sprzętu itp.). Podmioty wymienione w piśmie tj. pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku, Klub Smoczych Lodzi — Smocza Aura, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku oraz drużyna „Sztumskie Smoki”, korzystają z tej konkretnej łodzi smoczej podczas wspólnie organizowanych treningów przygotowujących zespoły do zawodów. Jest to normalna sytuacja, że kluby zapraszają się wzajemnie na treningi. PSZS w Malborku jest autonomicznym stowarzyszeniem, które ma swoją wizję rozwoju, współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami i urząd nie jest w stanie narzucić, z kim stowarzyszenie ma współpracować, a z kim nie.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku działający w poprzedniej formule prawnej, przestał funkcjonować w dniu 31.12.2019 r., natomiast w nowej formule prawnej stowarzyszenie zostało zarejestrowane w ewidencji klubów sportowych w dniu 08.01.2020 r.

Ze względu na stan epidemii ogłoszony od 12 marca 2020 r. niemożliwym było przeprowadzenie treningów, a obecnie łódź jest używana zgodnie z harmonogramem klubowym treningów, co nie oznacza, że w czasie wolnym może być eksploatowana przez inny klub, co nie wątpliwie negatywnie wpłynie na jej żywotność. Aktualnie treningi są możliwe z zachowaniem dystansu społecznego, więc wykorzystywanie łodzi 10-osobowej podczas treningów dzieci jest bardzo ryzykowne.

Podczas ostatniej zimy sprzęt znajdował się na terenie MKS Nogat Malbork, zabezpieczony w odpowiedni sposób tzn. wysoko, obrócony do góry dnem, na ogrodzonym terenie, który wyposażony jest w monitoring i alarm.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania