Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Drogowy znak

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-06-19, data przekazania: 2020-06-19

W nawiązaniu do interpelacji, którą zgłosiłem elektronicznie 14 kwietnia 2020r.

- jest ona dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym fotografia (integralny załącznik interpelacji) z drogowym znakiem, została zamieszczona w BIP dopiero po wyraźnym upomnieniu się podczas jednej z komisji - o czym winno być w protokole.

Przypomnę, w interpelacji wskazywałem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kołowym. Uzyskałem odpowiedź przed końcem kwietnia, też jest w Biuletynie. Są jednak przynajmniej dwie kwestie, które trzeba poruszyć.

O ile skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z linią kolejową zostało naprawione w 2 dni o tyle na poprawę pobocza drogi ze Starego Pola do Kaczynosu („kruszywem”) Pan Starosta dał sobie czas do końca trzeciego kwartału.

O ile na skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z linią kolejową ma wpływ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o tyle na drogę łączącą Stare Pole z Kaczynosem wpływa ktoś inny.

Pan Starosta wielokrotnie nam w różnych aspektach nie szczędził słów krytyki pod adresem przywołanej Dyrekcji, co ma więc dziś do powiedzenia pod adresem zawiadującego drogą, która ma być poładowana w kilka miesięcy - „kruszywem najpóźniej do końca III kwartału bieżącego roku”?

Jak można mówić o pozytywnym wykonaniu budżetu, jeśli w ramach jednego roku, na proste i konieczne działanie, ludziom każe się czekać kilka miesięcy?

Notabene, dla zachowania bezpieczeństwa (i uchronienia się przed kolejnymi uszkodzeniami pobocza/kosztami) ta droga winna być poszerzona.

Sprawa odrębna — drogowy znak.

Z udzielonej odpowiedzi podpisanej przez Wicestarostę Waldemara Lamkowskiego dowiedziałem się, że - cytat - „mocno pochylony znak został wyprostowany”. Otóż, wbrew owemu poświadczeniu, po mojej interpelacji ów znak zniknął, o czym się dowiedziałem od mieszkańców (początek maja) skarżących się, że „karetka pojechała w niewłaściwą drogę bo tego znaku/drogowskazu w ogóle nie ma”. Udałem się na miejsce i wykonałem fotografię potwierdzającą (w załączeniu), proszę o jej wyświetlenie.

Wiadomo jest mi, że ten znak z początkiem czerwca nagle się pojawił; nawet faktycznie wyprostowany.

Ponieważ chodzi o bezpieczeństwo, proszę więc o szczegółowe/dzienne terminy czynności/zdarzeń, prowadzonych przez służby wobec przedmiotowego znaku od czasu złożenia pierwszej interpelacji.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-06-25

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Powiatu Malborskiego w dniu 19.06.2020r uprzejmie informuję co następuje:

  1. Powiat Malbork ogłosił w dniu 20.06.2020r zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia pobocza dróg powiatowych, w tym między innymi drogi nr 2932G będącej tematem Pana interpelacji. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD”. Firma, ta została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania i zostanie z nią podpisana stosowna umowa. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy, utwardzenie pobocza winno być zrealizowane do 15.08.2020r.
  2. Udzielona Panu w dniu 23.04.2020r odpowiedź na interpelację dotyczącą pochylonego znaku drogowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2932G była prawidłowa i odzwierciedlała sytuację na w/w dzień. W późniejszym czasie miały miejsca jednak bardzo silne, długotrwałe porywy wiatru. które spowodowały przewrócenie się znaku. Został on usunięty z pasa drogowego i zabezpieczony w porozumieniu z Urzędem Gminy Stare Pole. Następnie znak został ustawiony w jego pierwotnej lokalizacji. Wydłużony okres ponownego ustawienia przedmiotowego znaku drogowego wynikał z konieczności wykonania w tym okresie innych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania