Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kołowym

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2020-04-14, data przekazania: 2020-04-15

Niniejszym pragnę zgłosić dwa odrębne problemy dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu kołowym:

 1. zapadnięta nawierzchnia drogi w miejscu skrzyżowania alei Wojska Polskiego z linią kolejową (Malbork, Piaski);
 2. zwichrowane pobocze drogi łączącej Stare Pole z wioską Kaczynos, poza tym jest mocno pochylony znak drogowy, fotografie obrazujące problem w załączeniu

Uzasadnienie.

Odpowiednio:

 1. przez przedmiotowe skrzyżowanie z torami przejeżdża kilka tysięcy pojazdów na dobę;
 2. droga między Starym Polem a Kaczynosem - choć podrzędna - jest użytkowana intensywnie, jeżdżą tędy:
  • mieszkańcy Kaczynosu,
  • autobusy dowożące dzieci do szkoły,
  • pojazdy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Polu, interesanci podmiotu gospodarczego o charakterze rolniczym,
  • gospodarze do swoich włości,
  • turyści, w sezonie.

Okres pandemii nie sprzyja wyjazdom, można więc sprawnie problemy rozwiązań korzystając z absencji pojazdów i przychylnej pogody.

Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o planowanym terminie usunięcia powstałych zagrożeń.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski, Generalna Dyrekcja Drób Krajowych i Autostrad - Zastępca Dyrektora

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-04-23

Część 1.

Dot. zwichrowania pobocza drogi łączącej Stare Pole z wioską Kaczynos oraz pochylonego znaku drogowego.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14.04.2020r. uprzejmie informuję, że zniszczone pobocze drogi łączącej Stare Pole z miejscowością Kaczynos zostanie uzupełnione kruszywem najpóźniej do końca III kwartału br.

Ponadto uprzejmie informuję, że mocno pochylony znak drogowy został wyprostowany.

Część 2.

Dot. remontu przejazdu kolejowego - w ciągu Al. Wojska Polskiego w Malborku

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz w odpowiedzi na pismo nr 11.1511.3.2020.PKC z dnia 21 kwietnia br. (data wpływu do tut. urzędu: 24.04.2020 r.) dotyczące interpelacji Radnego Powiatu Malborskiego Pana Krzysztofa Grylaka w sprawie stanu nawierzchni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 (Al. Wojska Polskiego) w km 359+850 z linią kolejową w Malborku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, że stan techniczny tego przejazdu jest na bieżąco monitorowany zarówno przez zarządcę drogi jak i właściciela przejazdu, tj. firmę ELEWARR, Oddział Spółki w Malborku z siedzibą przy ul. Dalekiej 72.

W dniu 15 kwietnia br. firma ELEWARR dokonała remontu nawierzchni przejazdu kolejowego tj. płyt betonowych międzytorowych. Stan nawierzchni przedmiotowego przejazdu kolejowego w chwili obecnej nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Tutejsza Dyrekcja w celu kompleksowego rozwiązania problemu Stanu nawierzchni drogi krajowej nr 22 na odcinku przebiegającym m. in. przez Malbork zleciła opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi na odc. Malbork - Królewo. W ramach planowanej inwestycji zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś oraz zostanie wykonanych szereg istotnych działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zostanie uwzględniony przedmiotowy przejazd kolejowy.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania