Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dodatkowe miejsca parkingowe w sąsiedztwie Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-11-25, data przekazania: 2019-11-25

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań związanych z koniecznością stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w sąsiedztwie Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.

Pacjenci korzystający z jednostek PCZ skarżą się, iż doskwiera im od wielu lat problem dot. za małej liczby miejsc parkingowych w pobliżu szpitala i przychodni specjalistycznej. Pacjenci coraz częściej zmuszeni są korzystać z odległych miejsc do parkowania zlokalizowanych wzdłuż ul. Słowackiego lub z "dzikiego parkingu" przy ul. Bażyńskiego zlokalizowanego po drugiej stronie ruchliwej drogi krajowej nr 55. Jest to szczególnie uciążliwe dla pacjentów z problemami w poruszaniu się.

Kilkanaście miesięcy temu padły zapewnienia, że temat będzie mógł zostać rozwiązany w momencie zakończenia modernizacji ul. Słowackiego. Ten etap nastąpił całkiem niedawno. Niestety liczba miejsc postojowych jest nadal niewystarczająca, a istniejące miejsca w dużej mierze przez całą dobę zajmowane są przez pracowników PCZ.

Proszę o informację czy w niedalekiej przyszłości istnieje możliwość stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu szpitala, a także rozważenie możliwości wyodrębnienia osobnego parkingu dla personelu PCZ.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-06

W związku ze złożeniem przez Pana interpelacji do Starosty Powiatu Malborskiego za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego w dniu 27 listopada 2019r. dotyczącej stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w sąsiedztwie PCZ w Malborku, przedkładam odpowiedź Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z.o.o. w Malborku w przedmiotowej sprawie.

 

Odpowiedź Prezesa PCZ w Malborku:

W odpowiedzi na pismo nr 11.0003.5.2019.ASK informuję, że w ostatnim czasie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na własnym terenie przygotowało dodatkowy plac z przeznaczeniem na postój około 20 samochodów na którym mogą parkować pracownicy oraz inni użytkownicy przyjeżdżający do szpitala.

Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielem Urzędu Miasta Malbork w celu przystosowania jednej strony ulicy Zapolskiej do możliwości parkowania samochodów oraz na temat planów Urzędu Miasta dążących do powiększenia przy ulicy Zapolskiej istniejącego parkingu.

W perspektywie planujemy zmodernizować na terenie szpitala istniejący parking znajdujący się za przychodnią specjalistyczną.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania