Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wolne środki z lat ubiegłych

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2019-11-22, data przekazania: 2019-11-22

Zwracam się z prośbą o szczegółowe przedstawienie wpływów finansowych na § 950 Wolne środki - od kogo wpłynęły w jakiej wysokości i dlaczego? Za lata 2017 i 2018.

Proszę o sporządzenie w takiej formie żeby była jasna i czytelna dla każdej osoby czytającej tę odpowiedź.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Rozalia Ćwirko-Godycka

Wydział merytoryczny: Wydział Finansowy, data odpowiedzi: 2019-12-05

Parametry wyliczenia wolnych środków za rok 2017 i 2018.

Wykazane wartości dotyczą sprawozdań rocznych.

Szczegółowe dochody powiatu przedstawiają sprawozdania finansowe Rb-27S, a szczegółowe wydatki powiatu sprawozdania finansowe Rb-28S. Kwoty przychodów i rozchodów określają sprawozdania Rb NDS.

Dochody 2017

 

87.665.986,63

Wydatki 2017

minus

78.912.849,75

Przychody (kredyty, pożyczki) 2017

plus

1.224.947,00

Przychody (wolne środki 2016)

plus

2.868.766,50

w tym:wprowadzone do budżetu 2018

minus

2.300.156,00

Rozchody (kredyț', pożyczki) 2017

minus

4.611.946,92

Wypracowane wolne środki 2017

 

5.934.747,46

Dochody 2018

 

84.225.035,73

Wydatki 2018

minus

88 472 337,05

Przychody (kredyty, pożyczki) 2018

plus

4 745 453,00

Przychody (wolne środki 2016)

plus

2 300 156,00

Przychody (wolne środki 2017)

plus

5 934 747,46

w tym:wprowadzone do budżetu 2019

minus

1 853 865,00

Rozchody (kredyty, pożyczki) 2018

minus

5 109 734,92

Wypracowane wolne środki 2018

 

1.769.455,22

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania