Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wolne środki z lat ubiegłych

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2019-11-22, data przekazania: 2019-11-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Rozalia Ćwirko-Godycka

Wydział merytoryczny: Wydział Finansowy, data odpowiedzi: 2019-12-05