Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Problem z przystankiem

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

Problem zgłosił mi mieszkaniec Śródmieścia, ujęty jest na trzech fotografiach (w załączeniu).

Na pierwszej widzimy budkę malborskiego przystanku autobusowego, przed naszym starostwem. Przez szkło prześwituje profil ściany frontowej, a na podłożu jakieś ciemne plamy.

Fotografia druga. Jak na przystanek autobusowy w Malborku nic szczególnego: jedna ciemna plama to mocno podeschnięta kupa i obok - obiekt mojego zainteresowania - martwy ptak.

Ptaki coraz częściej giną w zderzeniu z szybą, ponieważ jej nie widzą. Stąd mam pytanie: co zostanie zrobione i w jakim terminie, by przystanki autobusowe w Malborku przestały być dla ptaków śmiertelną pułapką?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2019-11-12

Biuro Rady Powiatu w załączeniu przesyła odpowiedź Burmistrza Miasta Malborka na Interpelacje zgłoszoną przez Pana Radnego Krzysztofa Grylak, na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2019 roku, w kwestii utrzymania porządku na przystankach komunikacji miejskiej.

 

Nawiązując do Państwa pisma z 4.11.2019r., znak BR.0003.28.2019 w sprawie interpelacji radnego RP pana Krzysztofa Grylaka informujemy, co następuje:

  • szafka energetyczna stojąca za tylną ścianą wiaty autobusowej przy budynku starostwa nie jest własnością Miasta, lecz zakładu energetycznego. Zgłosiliśmy im konieczność jej oczyszczenia i umycia z tzw. graffiti. Wyrażamy opinię, że winno to być wykonane jak najszybciej - jeszcze w listopadzie br.

Pomimo cyklicznego oczyszczania przystanków autobusowych w mieście zlecimy natychmiastowe i dodatkowe jego posprzątanie.

Uderzenia ptaków w ścianę wiaty autobusowej traktujemy jako przypadki incydentalne. Praktycznie jest to pierwszy sygnał tego typu, który w minionych latach do nas dotarł. Nie ma również pewności, czy śmierć ptaka była akurat tego skutkiem. Dlatego zjawisko to, i podobnie jak uderzenia ptaków w oszklenia wysokich budynków, należy naszym zdaniem postrzegać powściągliwie, i analogicznie, jak zjadanie ich przez koty, itp. Sądzimy ponadto, że rozwiązanie problemu poprzez odpowiednie oznakowanie/zabezpieczenie wiat przed powyższym jest lub byłoby bardzo trudne, kosztowne i bez gwarancji, że efektywne. Jesteśmy też otwarci na wszelkie konstruktywne propozycje lub sugestie z tym związane.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania