Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Problem z przystankiem

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2019-11-12