Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przywrócenie do pracy na stanowisko sekretarza

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczącym ponownego zatrudnienia Małgorzaty Mierzwińskiej na stanowisku Sekretarza Powiatu Malborskiego:

wnoszę o pełną informację dotyczącą kosztów obsługi prawnej prowadzonej przez kancelarie prawną reprezentującą Starostwo Powiatowe w Malborku w postępowaniach sądowych dotyczących Małgorzaty Mierzwińskiej - sekretarz Powiatu Malborskiego.

Proszę o wyszczególnienie kosztów reprezentacji przed Sądem Rejonowym w Malborku, Sądem Okręgowym w Gdańsku - apelacja, przed Sądem Najwyższym w Warszawie - kasacja, przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Wnoszę o przedstawienie wszelkich kosztów w tym: reprezentacji przez Sądami, koszty pism procesowych, opinii prawnych, biegłych, konsultacji, dojazdów oraz noclegów w latach od 2015 do 2018.

Wnoszę o szczegółowe przedstawienie kosztów jakie starostwo zapłaciło lub w przyszłości zapłaci Pani Małgorzacie Mierzwińskiej w związku z w/w wyrokiem sądowym.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Biuro Rady , data odpowiedzi: 2019-11-08

Poniesione koszty obsługi prawnej reprezentującej Starostwo Powiatowe w Malborku w postępowaniach sądowych dotyczących Małgorzaty Mierzwińskiej.

Rok 2015 - brak kosztów

Rok 2016

  • Usługa odzyskania danych działalności Starostwa Powiatowego w Malborku w związku z „wyczyszczeniem dysku” służbowego komputera przeprowadzonego przez Małgorzatę Mierzwińską - 3.075,00 zł,
  • Obsługa prawna - 3.075,00 zł,
  • Obsługa prawna w związku z przygotowaniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, udział w postępowaniu przygotowawczym, zażalenie na postępowanie o odmowie wszczęcia postępowania - 1.722,00 zł.

Rok 2017

  • Obsługa prawna - 3.000,00 zł,
  • Obsługa prawna - 3.000,00 zł.

Rok 2018 - brak kosztów

Rok 2019

  • Przygotowanie pism procesowych w postępowaniu kasacyjnym, uczestnictwo na rozprawie w dniu 21.03.2019r. przed SN w Warszawie - 3.075,00 zł,
  • Konsultacje prawne uczestnictwo na rozprawie w dniu 25.07.2019r. sygn.akt IVPol 3/19 zawezwanie do próby ugodowej - 1.845,00 zł.

W związku z wyrokiem sądowym Sądu Okręgowego w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod sygn.akt VII pa 59/19 z dn. 13 września 2019 r. uregulowane zostały wszystkie należności na rzecz Małgorzaty Mierzwińskiej: odszkodowanie - 64.033,58 zł, odsetki - 13.778,86 zł zwrot kosztów sądowych - 27.699,00 zł

 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania