Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Naprawa chodnika w miejscowości Bystrze

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-10-03

Wójt gminy Miłoradz kilkakrotnie informował Zarząd Dróg Powiatowych o konieczności przeglądu i naprawy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bystrze.

Koszt naprawy tego chodnika na dzisiaj nie stanowi dużego kosztu, ale odkładanie tej naprawy spowoduje duży wzrost w przyszłości. Do dzisiaj nic w tej sprawie nie zrobiono.

Dlatego proszę o interwencję w tej sprawie, a w przypadku braku środków w tym roku wnioskuję o zaplanowanie środków na remont tego chodnika w roku przyszłym.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Zirra wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta - Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-10-17

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 03.10.2019r. w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 2916G w miejscowości Bystrze uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Malborku jest aktualnie w trakcie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2020 w tym również w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących powiatowej infrastruktury drogowej oraz dokumentacji technicznych za zadania drogowe przewidziane do realizacji w latach 2012-2022.

Zwróciłem się na piśmie do Wójta Gminy Miłoradz o opinię dotyczącą proponowanych rozwiązań na terenie w/w Gminy (w załączeniu kopia pisma j.w.). W konsultacjach na ten temat przewidujemy również możliwość zgłaszania przez Gminę własnych uwag i propozycji. Ponadto w dniu 10.10.2019r. odbyłem bezpośrednią rozmowę konsultacyjną z Wójtem Gminy Miłoradz sugerując konieczność wypracowania jednolitego stanowiska wspólnie z Radą Gminy Miłoradz i Radnymi Rady Powiatu Malborskiego z terenu Gminy w terminie do 31.10.2019r.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania