Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wieniec dożynkowy

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-10-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Zirra wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta - Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Promocji, data odpowiedzi: 2019-10-18