Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wieniec dożynkowy

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-10-03

Corocznie odbywają się dożynki gminne, powiatowe i wojewódzkie. W czasie dożynek przyprowadzane są konkursy wieńców dożynkowych. W tym roku w gminie Miłoradz odbył się konkurs wieńców dożynkowych, który wygrał wieniec z Kończewic. Podobnie na dożynkach powiatowych - tu również wygrał wieniec z Kończewic.

Konsekwencja tego faktu powinno być zgłoszenie wieńca do konkursu wojewódzkiego. Tak się nie stało, dlatego w imieniu mieszkańców Kończewic i własnym chciałbym się dowiedzieć o przyczyny tego faktu.

Na przyszłość, z szacunku dla wykonawców wieńców dożynkowych, proszę o takie uzgodnienia terminów dożynek (jeżeli to było przyczyną), aby nie zabrakło reprezentanta naszego powiatu na dożynkach wojewódzkich.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Zirra wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta - Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Promocji, data odpowiedzi: 2019-10-18

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 7 października 2019r. w sprawie zgłoszenia wieńców dożynkowych do konkursu wojewódzkiego informuję, co następuje:

W dniu 16 lipca 2019r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 713/61/19 w sprawie organizacji Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy oraz określenia wysokości i rodzaju nagród. Zgodnie z regulaminem (który przesyłam w załączeniu) konkurs wojewódzki miał charakter otwarty i adresowany był do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego. Punkt III ust. 2 regulaminu mówi, że zgłoszenia wieńców do konkursu mogą dokonywać osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, gminy, powiaty, kościelne osoby prawne oraz organizacje z województwa pomorskiego. Udział w konkursie należało zgłosić do 16 września 2019 roku.

Informacja o konkursie wojewódzkim była dostępna na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego od 18 lipca 2019r.

Konkurs powiatowy natomiast został ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach. Honorowy patronat nad nim objął Starosta Powiatu Malborskiego. Konkurs zgodnie z regulaminem (który przesyłam w załączeniu) adresowany był do poszczególnych gmin biorących udział w obchodach Dożynek Powiatowych 2019. Gminy zainteresowane konkursem powinny były zgłosić swój udział do 30 sierpnia 2019 r. Każda gmina miała możliwość zgłoszenia tylko jednego wieńca. Konkurs powiatowy miał charakter konkursu jednoetapowego.

Pragnę poinformować, że o organizacji dożynek powiaotowych, a także o regulaminie konkursu na wieniec dożynkowy organizator tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach powiadomił wszystkie gminy pismem z dnia 9 lipca 2019r.

Ponadto pragnę poinformować, że w dniu 14 października 2019r. podczas rozmowy telefonicznej o godz. 11:34 z Panią Anną Staszyńską - Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach zostałem poinformowany, że podczas konkursu, a także po jego zakończeniu żaden z jego uczestników nie zgłosił chęci uczestnictwa w konkursie wojewódzkim.

W świetle powyższego przedstawiony w interpelacji problem nie wynika z braku szacunku do wykonawców wieńców dożynkowych, a z konieczności uzgadniania terminów dożynek, a z braku przepływu informacji o możliwości i warunkach udziału w konkursie wojewódzkim.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania