Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy wyjaśnienia sytuacji nieprzejezdnych, pozamykanych dla ruchu samochodowego dróg Powiatu Malborskiego w dniach 7-8 września 2019 roku

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-09-11

W nawiązaniu do odbywających się w dniach 7 i 8 września 2019r. zawodów sportowych na terenie Malborka chciałbym poinformować, że 1/3 dróg powiatu malborskiego była zamknięta dla ruchu samochodowego. jako przykład podaję sytuację, w której się znalazłem właśnie w tych dniach. Chcąc dostać się z Malborka do Nowego Stawu musiałem szukać innych dróg, ponieważ drogi dojazdowe były zamknięte. Zwracając się do różnych służb byłem odsyłany od jednej drogi dojazdowej do drugiej. Nie było żadnych informacji, czy też komunikatów na temat ewentualnych objazdów.

Zwracam się z prośbą, żeby na przyszłość mieszkańcy wcześniej otrzymywali informacje o planowanym zamknięciu dróg oraz zorganizowaniu innych, zastępczych możliwości objazdów.

Jednocześnie chciałbym uzyskać informację, jakie służby były odpowiedzialne za sytuację na drogach powiatu malborskiego w miniony weekend, w czasie trwających zawodów sportowych.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta - Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg, data odpowiedzi: 2019-09-19

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11 września 2019 r. uprzejmie informuję, że zezwolenie na imprezę sportową pn. "Castle Triathlon Malbork", która odbyła się w dniach 7 i 8 września 2019 r. wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 na wniosek organizatora tj.:

  1. Urzędu Miasta Malborka,
  2. Malborskiego Klubu Sportowego "TRIATHLON",
  3. LABOSPORT Polska Sp. z o.o.

Zezwolenie zostało wydane po uzgodnieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zakresu ograniczenia ruchu z odpowiednimi organami (Burmistrz Miasta Malborka, Burmistrz Nowego Stawu, Wójt Gminy Lichnowy, Zarządcą Dróg Powiatowych, organami zarządzającym ruchem na drogach na których odbywała się impreza i Komendą Powiatową Policji w Malborku).

Jednocześnie informuję, iż organizator przed odbyciem imprezy poinformował mieszkańców o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy poprzez:

  1. rozdysponowanie 2000 szt. ulotek, które trafiły do skrzynek pocztowych mieszkańców zamieszkałych przy trasie lub w sąsiedztwie,
  2. rozwieszenie tablic informacyjnych na 5 dni przed imprezą wzdłuż trasy w następujących miejscowościach: Laski, Kościeleczki, Tralewo, Trępnowy, Lichnowy, Dąbrowa, Lisewo Malborskie, Malbork,
  3. przekazanie informacji do mediów tj.: Dziennik Bałtycki, TV Regionalna 24, Radio Malbork, Portal na Plus, Gazeta Malborska, Nasze Miasto Malbork,
  4. umieszczenie informacji na stronie internetowej - www.castletriathlon.pl oraz na Facebooku imprezy.

Natomiast bezpieczeństwo i porządek podczas trwania imprezy zapewnia Policja wraz osobami wskazanymi przez organizatora.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania