Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2916G

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-06-12

W imieniu mieszkańców gminy Miłoradz zaniepokojonych występującym niebezpieczeństwem na drodze powiatowej nr 2916G na odcinku od drogi krajowej nr 22 w kierunku Kończewic i Starej Wisły wnoszę o szybką interwencję związaną z podjęciem decyzji o dokonaniu trwałego w skutkach utwardzenia pobocza.

Jest to wąski fragment krętej drogi z drzewami zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie pasa jezdnego. Na odcinku tym już od kilku lat (zwłaszcza od momentu zamknięcia mostu na Wiśle) występuje wzmożony ruch samochodów. Droga ta jest również ważnym ciągiem komunikacyjnym dla ciężkiego sprzętu rolniczego transportującego płody rolne z okolicznych pól. Pomimo wielu starań zarządcy drogi powiatowej i prac jakie zostały wykonane na przestrzeni lat w postaci doraźnego utwardzania poboczy gruzem, problem nie został trwale rozwiązany. W dalszym ciągu na odcinku tej drogi, która nie posiada chodnika, tworzą się liczne koleiny Zwłaszcza dotyczy to fragmentu drogi, na którym występują zakręty, stwarzając tym samym realne zagrożenie zarówno dla kierowców jak i pieszych.

W celu zapewnienia bezpieczentwa użytkowniokom tego ciągu komunikacyjnego proszę o rozważenie możliwości zastosowania trwałego rozwiązania problemu poprzez np. utwardzenie poboczy płytami typu YOMB.

Chciałbym zatem zapytać czy w niedalekiej przyszłości jest szansa na zastosowanie trwałego rozwiązania związanego z utwardzeniem pobocza wzdłuż tej drogi powiatowej? Jeśli tak, kiedy najszybciej mogłoby to nastąpić.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-17

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dn. 11.06.2019r. uprzejmie informuje, że Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku w IV kwartale 2018r. uzupełnił pobocze kruszywem łamanym na odcinku od DK22 do m. Lisewo V, stanowiącym odcinek drogi powiatowej nr 2916G Lisewo Malborskie - DK22 - Kłosowo.

Systematyczne uzupełnianie pobocza kruszywem j.w. pozwala trwale utwardzic pobocze gruntowe, wobec powyższego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w/w odcinka drogi w br. ponownie zostanie dosypane kruszywo łamane eliminujące koleiny oraz stabilizujące pobocze gruntowe.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania