Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarzy pediatrów w Malborku

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-05-08

Docierają do mnie sygnały, że rodzice nie mogą zgłosić swoich dzieci do przychodni pediatrycznych z powodu braku miejsc chodzi o przekroczenie maksymalnej zalecanej liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (2500osób).

Czy przypadku lekarzy pediatrów w Malborku została przekroczona liczba świadczeniobiorców objętych opieką ?

Proszę o informację, w których przychodniach pediatrycznych w Malborku rodzic ma prawo złozyć deklarację do lekarza.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-05-22

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 08.05.2019r. dotyczącą liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarzy pediatrów w Malborku, złożoną do Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe nie posiada przedmiotowych danych.

Powiat nie ma kompetencji dotyczących weryfikowania tego typu danych, posiadamy jedynie informacje dotyczące Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku jako jednostki organizacyjnej Powiatu, w strukturach której nie wyodrębniono jednak przychodni pediatrycznej.

Przychodnie pediatryczne funkcjonujące na terenie miasta Malborka nie są w żaden sposób nadzorowane czy powiązane w inny sposób z Powiatem i w związku powyższym nie mają obowiązku przekazywania tego typu danych do tut. Starostwa.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania