Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarzy pediatrów w Malborku

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-05-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-05-22