Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Strategia woj. pomorskiego do 2030r.

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-04-11

Rozpoczęły się prace nad Strategią woj. pomorskiego do 2030r. Ten dokument będzie podstawą do przyznania funduszy unijnych i środków Marszałka Województwa.

Trwaja prace konsultacyjne. Czy powiat malborski uczestniczy w tych konsultacjach? Jeżeli tak to jakie zadania pragnie umieścić w zapisach w "Strategii". Kto z ramienia Powiatu pilotuje oczekiwane zapisy.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Ostrowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Promocji, data odpowiedzi: 2019-04-16

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 11 kwietnia 2019 r. dot. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 r.  informuję, co następuje:

W dniu 12 kwietnia br. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja inaugurująca prace nad strategią, podczas której samorządowcy, naukowcy i działacze społeczni rozmawiali o wyzwaniach w ujęciu globalnym, jakie czekają nasz region w perspektywie najbliższych 10 lat.

Podczas konferencji kształt przyszłej polityki spójności oraz wizję Komisji Europejskiej w tym zakresie przedstawił Pan Christopher Todd – dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej informując, iż największa pula środków wydatkowana będzie na wsparcie innowacyjności, badania i rozwój, efektywność energetyczną, ochronę środowiska, w tym zwalczanie zanieczyszczenia powietrza.

Kolejnym etapem prac nad strategią będzie dyskusja interesariuszy w gronie Subregionalnych Zespołów Roboczych (SZR). W prace SZR zaangażowani zostaną nie tylko przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu (powiatów i gmin), ale także partnerzy społeczni i gospodarczy. Prace te w harmonogramie realizacji zadania rozpisane są na cały rok 2019 z możliwością modyfikacji terminu w granicach 3 miesięcy.

Do prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 z ramienia powiatu malborskiego zostali wyznaczeni Dyrektorzy Wydziału Rozwoju i Promocji oraz Wydziału Edukacji.

Treść zadań, które naszym zdaniem powinny być wprowadzone do zapisów przyszłego dokumentu, zostanie wypracowana w trakcie konsultacji.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania