Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Strategia woj. pomorskiego do 2030r.

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Mirosław Czapla
data wpływu: 2019-04-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Ostrowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Promocji, data odpowiedzi: 2019-04-16