Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Chodnik przy drodze krajowej nr 22 Cisy

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego - Krzyszt
data wpływu: 2019-03-27

Kilka lat temu o ile mnie pamięć nie myli, ze środków starostwa powiatowego w Malborku został wykonany projekt chodnika biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 22 od miejscowości Cisy do granic miasta Malborka, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Odcinek ten jest dla osób poruszających się pieszo bardzo niebezpieczny.

Chciałbym się dowiedzieć co się z tym projektem stało, czy jest dalej aktualny i kiedy wymieniona przeze mnie inwestycja zostanie zrealizowana? Interpelacja jest tym bardziej aktualna ponieważ dzisiaj mamy podjąć uchwałę co do wyznaczenia przedstawiciela w stowarzyszeniu modernizacji drogi nr 22 w osobie pana starosty Mirosława Czapli. Pan przewodniczący rady powiatu malborskiego w uchwale dotyczącej ustalania wynagrodzenia dla pana Mirosława Czapli w uzasadnieniu podkreślał Jego dotychczasową pracę w/w stowarzyszeniu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-02

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27.03.2019r. uprzejmie informuje, że w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Malborku oraz jednostek mu podległych nie został zrealizowany i sfinansowany projekt chodnika biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 22 od miejscowości Cisy do granicy miasta Malborka. Według informacji uzyskanych od zarządcy drogi krajowej Nr 22 tj. od GDDKiA, oddział w Gdańsku, termin zakończenia zadania "Rozbudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Cisy - Malbork" który obejmuje m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego od km 355+400 do km 355+900 planuje się na IV kwartał 2021r.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania