Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy Wicestarosty Waldemara Lamkowskiego

Numer: 87, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2023-03-21, data przekazania: 2023-03-21

Składający interpelację nie dołączył wskazanych w piśmie załączników. 

Treść zanonimizowana.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2023-04-27

Odpowiadając na Pana interpelację przedstawioną na XLIII/2023 sesji Rady Powiatu w dniu 21 marca 2023 roku dotycząca Wicestarosty Powiatu Malborskiego Waldemara Lamkowskiego, informuję, iż nie miałem informacji ani wiedzy o zdarzeniach przedstawionych przez Pana podczas posiedzenia Rady. 

Oświadczam, że nie złożę wniosku o odwołanie mojego zastępcy, nie zwrócę się także do organów, instytucji nadających odznaczenia czy przyznających medale o ich odebranie. 

Jednocześnie pragnę dodać, iż jestem zmuszony złożyć stosowne pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z uwagi na fakt, iż w uzasadnieniu Pana interpelacji doszło do naruszenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobistych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania