Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy poinformowania dyrektorów szkół o konkursie - Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.

Numer: 86, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2023-01-30, data przekazania: 2023-01-30

Szanowni Państwo

Chyba każdego z nas troską jest uszlachetnianie młodych pokoleń. I w związku z pozyskaną informacją o aktualnym konkursie kierowanym także do uczniów naszych szkół, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Starosty o poinformowanie dyrekcji poszczególnych jednostek o tym co poniżej. 

Konkurs nosi tytuł "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940" i jest kierowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni wyższych położonych na terenie RP. I w związku z wiekiem adresatów jest on podzielony na cztery kategorie, z których trzy dotyczą młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych w wieku 15-21 lat, odpowiednio:

  1. Praca plastyczna - stworzenie ilustracji do publikacji na temat zborni katyńskiej. 
  2. Praca literacka - temat: "To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940" o maksymalnej objętości sześciu stron formatu A4, czcionką Times New Roman w rozmiarze 12. 
  3. Tekst piosenki - poświęcony Zbrodni Katyńskiej - czcionka Times New Roman w rozmiarze 12. 

Uczestnik Konkursu będący uczniem szkoły ponadpodstawowej może złożyć jedną pracę wyłącznie w jednej z trzech dedykowanych kategorii: plastyczna, literacka lub tekst piosenki, a uczestnik będący studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może złożyć wyłącznie jedną pracę w kategorii: scenariusz lekcji. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 marca 2023 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl, a ewentualne zapytania można kierować drogą telefoniczną przez kontakt - 22 694 16 13.

Organizatorem konkursu jest Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek, stąd prace należy przesłać tradycyjna drogą pocztową do dnia 24.03.2023r. w zamkniętej przesyłce na adres Organizatora: Kancelaria Sejmu - Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - IV Edycja Konkursu - "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940." lub dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii Sejmu do dnia 24.03.2023 r. i złożyć w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu: al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - IV Edycja Konkursu - "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.". Wydział Podawczy Kancelarii Sejm pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę nadania jej w placówce operatora pocztowego lub złożenia jej w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 15 kwietnia 2023 roku. 

Każdemu uczestnikowi z powiatu malborskiego życzę uzyskania wysokich laurów. 

Z poważaniem 

Krzysztof Grylak - radny malborskiego samorządu powiatowego 

Załączniki: Plakat, Konkurs katyński IV edycja, Regulamin.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2023-02-01

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30 stycznia br. informuję, iż zgodnie z Pańską prośbą w dniu 1 lutego br. szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe zostały poinformowane o ogłoszeniu konkursu "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.".

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania