Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy stanu technicznego drogi łączącej Stare Pole z Kaczynosem

Numer: 85, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2023-01-30, data przekazania: 2023-01-30

Znowu na tapetę powraca droga łącząca Stare Pole z rozjazdem na Kaczynos (który to raz?).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przegląd techniczny wskazanej drogi. Zrozpaczeni mieszkańcy, widząc podmyty znaczny jej fragment zgłosili mi ten problem. Co obrazują i dokumentują dołączone fotografie. 

Wprawdzie przez moim przybyciem, dziura została już zaplombowana, mieszkańcy jednak wskazywali jedynie wypełnienie fragmentaryczne, zwracając uwagę, że podmycie jest szersze i nawierzchnia grozi zapadnięciem bądź usunięciem. 

Odrębną sprawą - a to już moje spostrzeżenie na miejscu - jest oznakowanie, na które składało się wątłe przydrożne drzewko przyozdobione barwnymi wstążkami. 

Uprzejmie proszę o zweryfikowanie stanu drogi i ewentualne czytelniejsze oznakowanie prac. 

  

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2023-02-10

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas sesji Rady Powiatu Malborskiego dnia 30 stycznia 2023r. uprzejmie informuję, że przegląd mający na celu ocenę i rejestrację aktualnego stanu technicznego drogi powiatowej nr 2932G Kaczynos - Stare Pole zostanie przeprowadzony w I kwartale br. 

W przypadku wystąpienia, stwierdzenia uszkodzeń stanowiących realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, podjęte zostaną stosowne działania ze strony Powiatu Malborskiego zmierzające do jego usunięcia. 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania