Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy deklaracji poparcia finansowania zapłodnienia in vitro

Numer: 84, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2023-01-23, data przekazania: 2023-01-23

Podczas sesji w dniu 14 grudnia 2022 roku, w punkcie "Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu" radny Janusz Kasyna zadał pytanie następującej treści:

"Co prawda nie mogłem tego znaleźć w informacji z pracy Zarządu, ale chciałbym się dowiedzieć czy to była decyzja pana starosty czy Zarządu. Doszła mnie taka informacja odnośnie deklaracji, które pan starosta przekazał dyrektorom szkół; deklaracja dotyczy poparcia w sprawie finansowania zapładniania in vitro. Czy coś więcej pan starosta mógłby powiedzieć w tej sprawie? - czy to decyzja Zarządu była, czy decyzja indywidualna pana starosty?"

Na zapytanie radnego prowadzący obrady p. Krzysztof Osijewski - przy słowach autokrytyki, że to "mało eleganckie" i przy milczeniu pana starosty - przekierował i zamknął sprawę, proponując radnemu postawienie tego pytania drogą interpelacji. 

Czy radny zwrócił się z interpelacją tego mi nie wiadomo. 

Wobec powyższego, proszę o odpowiedzi na pytania:

  1. Czy informacja zawarta w zapytaniu radnego Kasyny jest prawdziwa, tzn. czy faktycznie pan starosta (bądź w starostwie podległy mu ktokolwiek) przedmiotowe deklaracje do placówek naszych szkół przekazywał?
  2. Czy były zawarte w deklaracjach informacje wrażliwe?
  3. Co działo się z deklaracjami wypełnionymi - do kogo były przekazywane i gdzie były przechowywane?

Z wyrazami wdzięczności za spodziewaną informację należytą i wyczerpującą.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2023-01-31

Szanowny Panie Radny. 

W nawiązaniu do Pana interpelacji zgłoszonej w dniu 21 stycznia 2023 roku dotyczącej deklaracji poparcia finansowania zapłodnienia in vitro, informuję, że Zarząd Powiatu Malborskiego ani Starosta nie zajmował się przekazywaniem w/w deklaracji. 

Pragnę nadmienić, iż przedmiotowa akcja miała charakter ogólnopolski a jej poparcie było indywidualnym aktem woli i prawa każdego obywatela. 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania