Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Uszkodzone autobusy miejskie

Numer: 83, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-11-30, data przekazania: 2022-11-30

Rok 2022 zbliża się powolnym krokiem ku końcowi wraz z tym zbieramy pod bilans niektóre faktury i kwoty w nich zawarte.

A właśnie mam zapytanie dotyczące pewnego zdarzenia i związanych z nim finansowych skutków.

Problem obrazuje i dokumentuje załącznik graficzny – zapis filmowy ma tylko 20 sekund (uwaga – data i godzina były nie ustawione na rejestratorze, faktyczny czas to okolice czerwca 2022r.). Proszę o wyświetlenie.

Jak na autobusy miejskie, materiał trafił z miejsca dość odległego.

Na planie widzimy jadące dwa autobusy z Malborka. Dwa całkiem nowe – te elektryczne – i mocno uszkodzone. Jeden ma roztrzaskany tył i toczy się samodzielnie, drugi ma to samo ale z przodu, holowany jest więc przez ciężarową lawetę. Chyba nikt nie zginął.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Co się z pojazdami tymi stało?
  2. Jakie skutki finansowe dla spółki kapitału publicznego zrodziło zdarzenie (odrębnie koszt naprawy a transportu)?
  3. Czy mogliśmy liczyć na gwarancję producenta, bądź na casco ubezpieczyciela (nawiasem, kto jest ubezpieczycielem i w jakim zakresie dla tych pojazdów)?
  4. Autobusy były szczodrze dofinansowane z zewnątrz, o czym komunikują wklejki, czy partycypanci coś się do tego ustosunkowywali?
  5. Czy była interwencja policji?

Pytań byłoby może więcej, tym bardziej, że wytwórnie informacji medialnych w tej sprawie jakby zapatrzyły się gdzieś indziej.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka / Małgorzata Zemlik - Prezes Miejskiego Zakładu Komunik

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2022-12-06

Odpowiadający: Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka

W odpowiedzi na Pana interpelacje Radnego Powiatowego Pana Krzysztofa Grylaka z dnia 30.11.2022 r. w załączniku przekazuję odpowiedź udzieloną przez Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.


Odpowiadający: Małgorzata Zemlik - Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w odpowiedzi na interpelacje Radnego Rady Powiatu Malborskiego Pana Krzysztofa Grylaka informuje:

W czerwcu 2022 r. autobusy będące własnością MZK w Malborku sp. z o.o. uległy kolizji. Zdarzenie nie spowodowało dla Spółki żadnych skutków finansowych. Pojazdy są ubezpieczone w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Auto Casco w TUR WARTA. Koszty w/w kolizji zostały pokryte w całości z ubezpieczenia pojazdów. MZK realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich i w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń pojazdów obowiązany jest niezwłocznie dokonać ich napraw, dlatego też autobusy zostały przywrócone do stanu pierwotnego w możliwie najkrótszym czasie. W kolizji nie interweniowała Policja, ponieważ żadna osoba fizyczna nie ucierpiała w wyniku zdarzenia. 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania