Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy podkoszenia trawy i niewidocznego znaku informacyjnego

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-06-13, data przekazania: 2022-06-27

 1. Rzecz dotyczy drogi Stare Pole a rozjazd na Kaczynos. Chodzi o:
  • podkoszenie trawy, które jest wykonane niedostatecznie - osobiście przeprowadziłem wizję w terenie (fot. 1);
  • znak informujący o rozjeździe, jest on niewidoczny bo jest zwichrowany (fot. 2).
 2. Poproszę o sprawozdanie, o którym mowa w Międzysesyjnej pracy Zarządu na posiedzeniu nr 166 z dnia 20 maja 2022 r., w punkcie 3b.

Fot. 1: 

Fot. 2: 

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2022-06-29

Dotyczy zapytania pkt. 1. "Rzecz dotyczy drogi Stare Pole a rozjazd na Kaczynos"

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 13 czerwca 2022 roku uprzejmie informuję:

 1. dotyczy koszenia traw na terenie Gminy Stare Pole:
  na XXXIV sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 13 czerwca 2022 roku podjęta została Uchwała XXXIV/290/2022 w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy.
 2. dotyczy oznakowania ostrzegawczego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2932G z drogą gminną:
  znaki: ostrzegawcza A-6b "Skrzyżowanie z droga podporządkowana występującą po prawej stronie" oraz A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo" zostały poprawione i ustawione prawidłowo.

Dotyczy zapytania pkt. 2 "Poproszę o sprawozdanie, o którym mowa w Międzysesyjnej pracy Zarządu na posiedzeniu nr 166 z dnia 20 maja 2022 r., w punkcie 3b."

 Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Malborku w roku 2021.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania