Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy: zbycia w drodze darowizny nieruchomości przy ulicy Reymonta 24 w Malborku

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-06-23, data przekazania: 2022-06-23

Na sesji powiatu w dniu 13 czerwca 2022 r. w drodze uchwały Rada Powiatu Malborskiego przekazała na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku nieruchomość, w której mieści się Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

 1. Podstawą zbycia nieruchomości w drodze darowizny był fakt, że budynek jest przeznaczony na cele oświatowe, czy nowy właściciel ma prawo zmienić cel z oświatowego na inny?
 2. Czy Parafia ma prawo zbyć nieruchomość?
 3. Jakie korzyści finansowe i inne ma powiat malborski z tytułu zbycia ww. nieruchomości?
 4. Czy w związku ze zmianą prawną Parafia ma zwiększoną możliwość starać się o środki zewnętrzne na funkcjonowanie i rozwój placówki?

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2022-07-06

W związku z Pani interpelacją dotyczącą zbycia w drodze darowizny nieruchomości przy ulicy Reymonta 24 w Malborku poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania:

 1. Rada Powiatu Malborskiego jednoznacznie w uchwale wskazała, że nieruchomość może być przekazana wyłącznie na cele oświatowe. Warunek ten będzie również określony w akcie notarialnym, który będzie podstawą przeniesienia własności nieruchomości. 
 2. Szczegółowe warunki przekazania nieruchomości będą określone w umowie darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego. Będzie w nim wskazany między innymi:
  • cel darowizny, 
  • termin, do którego będą obowiązywać istotne warunki umowy darowizny. 
   W przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel, na który została darowana nieruchomość, darowizna podlega odwołaniu. Parafia nie ma prawa zbycia nieruchomości przed terminem określonym w umowie darowizny. W przypadku jej zbycia darczyńca ma prawo ubiegać się o zwrot wartości nieruchomości.
 3. Powiat malborski z tytułu zbycia nieruchomości zyska finansowo. Przekazana nieruchomość w najbliższych latach wymaga niezbędnych nakładów inwestycyjnych w wysokości około 2 mln złotych, których to powiat nie będzie musiał ponosić.
 4. Parafia ma możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na funkcjonowanie i rozwój placówki. 

 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania