Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy obrony cywilnej

Numer: 78, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-03-02, data przekazania: 2022-03-02

Jak zaplanowana jest obrona cywilna w naszym powiecie, czy plan jest aktualizowany i dostosowany do bieżącej sytuacji?

Gdzie są ujęcia wody dla mieszkańców powiatu w przypadku awarii wodociągów?

W jakim okresie czasu szpital jest w stanie działać bez dostępu do energii elektrycznej na bazie agregatów?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2022-03-04

Zapytanie - Jak zaplanowana jest obrona cywilna w naszym powiecie, czy plan jest aktualizowany i dostosowany do bieżącej sytuacji?

Odpowiedź:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego posiada Plan Obrony Cywilnej Powiatu Malborskiego uzgodniony z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzony przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Malborskiego tj. Starostę Powiatu Malborskiego. Plan podlega bieżącej aktualizacji, w zależności od występowania okoliczności i zdarzeń tego wymagających.

Ponadto corocznie jest opracowywany Plan Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Malborskiego - obecnie jest opracowany na rok 2022. Uzgodniony z Wojewodą Pomorskim, przekazany do Miast i Gmin Powiatu, gdzie Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Malborskiego, opracowują i uzgadniają ze Starostą Malborskim - Szefem Obrony Cywilnej Powiatu, własne Plany Działania na administrowanym przez nich terenie. W chwili obecnej wszystkie miasta i gminy mają Plany opracowane, uzgodnione i zatwierdzone.

Zapytanie - Gdzie są ujęcia wody dla mieszkańców powiatu w przypadku awarii wodociągów?

Odpowiedź:

Na terenie Powiatu Malborskiego posiadamy 53 podziemne ujęcia wodne; 4 studnie awaryjne - są to studnie publiczne, zakładowe (w tym studnie rezerwowe ujęć wodociągowych spełniające wymóg zasilania z zespołu prądotwórczego) oraz wyznaczone studnie prywatne, które w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej będą ogólnodostępne. Są również źródłem wody do zaopatrzenia ludności w wodę w tych warunkach, stanowić będą również zbiorniki wody czystej w układach wodociągowych.

W przypadku wystąpienia awarii wodociągów, zgodnie z Planami Obrony Cywilnej - istnieje możliwość zapewnienia dostawy wody cysternami, które zabezpieczają Zakłady Wodociągowe oraz OSP na terenie gmin, pod nadzorem sanitarnym.

Zapytanie: W jakim okresie czasu szpital jest w stanie działać bez dostępy do energii elektrycznej na bazie agregatów?

Odpowiedź:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku sp. z o.o. posiada agregat 250 KW, który jest wystarczający do pracy ciągłej szpitala.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania