Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy schronów i syren

Numer: 77, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-03-01, data przekazania: 2022-03-01

Proszę o informację dla mieszkańców Powiatu:

  • Ile jest sprawnych syren?
  • Ile i gdzie są schrony dla mieszkańców?
  • Na kiedy i czy są planowane szkolenia mieszkańców jak zachować się w przypadku nalotu?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2022-03-03

Starostwo Powiatowe w Malborku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada na Pani interpelację z dnia 1 marca 2022 r. dotyczącej schronów i syren na terenie Powiatu Malborskiego.

Zapytanie 1. Ile jest sprawnych syren?

Odpowiedź:

Na terenie powiatu malborskiego posiadamy 34 syreny alarmowe i 9 central do ich uruchomiania.

Na terenie Miasta Malborka jest 5 syren (z ewidencji urzędu miasta). Są jeszcze inne syreny na budynkach administracji publicznej, służb i inspekcji (np. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej; 22 Baza Lotnictwa Taktycznego; itp.)

Pozostałe syreny znajdują się na terenie gmin powiatu malborskiego.

Zapytanie 2. Ile i gdzie są schrony dla mieszkańców?

Odpowiedź:

Na terenie Powiatu Malborskiego posiadamy 7 schronów i 2 ukrycia.

Z czego 6 schronów na terenie miasta Malborka i 1 w Gminie Stare Pole.

Ukrycia znajdują się na terenie miasta Malborka.

W przypadku wystąpienia zagrożenia mieszkańcy mogą również korzystać z piwnic czy podziemnych parkingów. Pragnę również nadmienić, iż informacje ogólne na temat ilości budowli ochronnych i ich rozmieszczenia nie są zastrzeżone i mają charakter JAWNY. Szczegółowe informacje na temat budowli ochronnych istniejących na terenie powiatu czy miasta, traktowane są jako poufne. Natomiast w myśl prawa nie wymagają nałożenia klauzuli niejawności. Informacja określona jako poufna nie jest przekazywana do publicznej wiadomości, w tym wypadku, ze względów bezpieczeństwa, tzn. ma charakter niepubliczny. Wynika to z faktu, iż jej nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby szkodę dla bezpieczeństwa. Jedynie w przypadku zajścia zdarzenia lub okoliczności uprawniających do jej ujawnienia jest ona przekazywana do publicznej wiadomości.

Publicznemu udostępnieniu nie podlegają również informacje o budowlach ochronnych usytuowanych w obiektach infrastruktury krytycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba budowli ochronnych oraz ich wielkość powinna zapewniać zabezpieczenie dla 25% ludności zameldowanej na obszarze administracyjnym miasta, gminy. W oparciu o te przepisy pozostała tzw. niechroniona część ludności podlega innym procedurom. Mając na uwadze dobro mieszkańców informacje te nie są upublicznianie bez ważnej przyczyny

Zapytanie: Na kiedy i czy są planowane szkolenia mieszkańców jak zachować się w przypadku nalotu?

Odpowiedź:

Na chwilę obecną nie ma potrzeby przeprowadzania takich szkoleń, nie są one przewidziane w czasie pokoju. W przypadku wystąpienia zagrożenia, mieszkańcy będą informowani na bieżąco jak mają postępować w poszczególnych etapach zagrożenia poprzez środki masowego przekazu takie jak: internet, radio, telewizja.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania