Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę''

Numer: 76, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-02-11, data przekazania: 2022-02-21

Dobiegł końca rok 2021, a w nim 27 sierpnia pojawił się komunikat Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę". 

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Przedsięwzięcie wspomagało realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwalało urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na uczestniczeniu w odkrywaniu śladów historii, czy też doświadczania w centrach nauki, dało uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 

A jak wyglądało finansowanie? - dofinansowaniu w 80% podlegały wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł., 
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł., 
  • trzydniowe - do kwoty 15 tys. zł., 
  • przy założeniu, że w wycieczce brało udział co najmniej 10 uczestników, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie mógł przekraczać kwoty 150 zł na dobę. 

Projekt Przemysława Czarnka miał takie wzięcie, że 28 października zorganizował on dodatkowy nabór na kwotę 10 milionów zł. 

Łącznie na realizację propozycji "Poznaj Polskę" Ministerstwo przeznaczyło prawie 35 milionów zł.

Warto tu dodać, że przedmiotowe środki są częścią "Polskiego Ładu".

W związku z powyższym pragnę zapytać:

  • Ile naszych szkół z przedsięwzięcia skorzystało?
  • Ile młodych osób wzięło w tym udział?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Waldemar Lamkowski - Wicestarosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2022-02-28

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11 lutego 2022 roku, która wpłynęła do kancelarii ogólnej w dniu 21 lutego br. uprzejmie informuję, że z przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" skorzystało 245 uczniów z 5 szkół prowadzonych przez powiat malborski. 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania