Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy projektu wsparcia placówek doskonalenia nauczycieli

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-02-11, data przekazania: 2022-02-18

Dotyczy: Projekt "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość".

Proszę o podanie wartości i ilości sprzętu, który trafił do pracowników placówek powiatu malborskiego z w/w projektu. 

Link do strony gov.pl:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-ponad-50-mln-zl-na-wsparcie-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalcenia-na-odleglosc

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Waldemar Lamkowski - Wicestarosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2022-02-28

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 11 lutego 2022 roku, która wpłynęła do kancelarii ogólnej w dniu 18 lutego br. uprzejmie informuję, że do szkół i placówek prowadzonych przez powiat malborski nie trafił sprzęt z ww. projekt. 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania