Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy zgonów

Numer: 73, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-02-11, data przekazania: 2022-02-18

Proszę o podanie ilości zgonów mieszkańców powiatu malborskiego z podziałem na miejsce. Ilu mieszkańcom nie udzielono nagłej pomocy medycznej "na czas". Ilu mieszkańców naszego powiatu zmarło po za szpitalem, czyli np. w domu w latach 2018-2021.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2022-02-24

Odpowiadając na pismo Nr BR.0003.9 do 13/2022 z dnia 21.02.2022 r. dotyczące złożonej interpelacji Radnej Powiatu Malborskiego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje: 

(...)

4. W kwestii ilości zgonów w powiecie malborskim z podziałem na miejsce prosimy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Malborku. Szpital nie prowadzi rejestru zgonów mieszkańców powiatu malborskiego.

Paweł Chodyniak - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.


Urząd Stanu Cywilnego w Lichnowych w odpowiedzi na pismo Nr BR.0003.13.2022 r. z dnia 02.03.2022 r. informuje, że ilości zarejestrowanych zgonów mieszkańców powiatu malborskiego na terenie Gminy Lichnowy w latach 2018-2021 (według miejsca zgonu) przedstawiono w poniższej tabeli. 

Lp. Rok Ilość zgonów w szpitalu Ilość zgonów poza szpitalem Ilość transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą (brak danych odnośnie miejsca zgonu)
1 2018 0 15 0
2 2019 0 27 2
3 2020 0 28 0
4 2021 0 16 1

Ewa Szymańska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lichnowach


Urząd Stanu Cywilnego w Malborku

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 marca 2022 roku Nr BR.0003.13.2022 dotyczące ilości zarejestrowanych w tut. USC zgonów mieszkańców powiatu malborskiego poniżej przedstawiam zestawienie poszczególnych wielkości w formie tabelarycznej. Informacje dotyczące miejsca zgonu pozyskano z kart zgonu wystawianych przez lekarzy stwierdzających zgon, natomiast informację o miejscu zamieszkania osoby zmarłem z rejestru PESEL.

Rok Ogółem zarejestrowane zgony (typowe i nietypowe) Zgony nietypowe (transkrypcje)* Ilość zgonów osób zamieszkujących w chwili śmierci w powiecie malborskim Zgon nastąpił w szpitalu** Zgon nastąpił poza szpitalem** Ilość zamieszkujących w chwili śmierci poza powiatem malborskim
2018 402 15 341 170 171 46
2019 466 11 411 205 206 44
2020 521 18 435 187 248 68
2021 745 13 479 246 233 253

* zgony, które nastąpiły zagranicą wliczone są do ogólnej liczby zarejestrowanych zgonów
** tylko mieszkańcy powiatu malborskiego

Renata Nosko - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Malborku


Urząd Stanu Cywilnego w Miłoradzu w odpowiedzi na pismo Nr BR.0003.13.2022 r. z dnia 02.03.2022 r. informuje, że ilość zarejestrowanych zgonów mieszkańców powiatu malborskiego na terenie Gminy Miłoradz w latach 2018-2021 (według miejsca zgonu) przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.  Rok Ilość zgonów w szpitalu Ilość zgonów poza szpitalem Ilość transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą (brak danych odnośnie miejsca zgonu)
1 2018 0 8 0
2 2019 0 23 0
3 2020 0 23 0
4 2021 0 20 1

mgr inż. Rajmund Kossarzecki - Sekretarz Gminy


Urząd Stanu Cywilnego Nowy Staw w odpowiedzi na pismo z dnia 02.030.2022r. Nr BR.0003.13.2022 informuje, że w latach 2018-2021 na terenie miasta i gminy poza szpitalem zmarło 244 osób.

mgr Bożena Kinder - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


W odpowiedzi na pismo BR.0003.13.2022 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu przekazuje statystykę zgonów mieszkańców gminy Stare Pole w/g miejsca zgonu:

Lp. Rok Zgon w domu Zgon w szpitalu Ogółem
1 2018 19 22 41
2 2019 18 20 38
3 2020 18 23 41
4 2021 20 37 57

mgr Inż. Marek Szczypior - Wójt Starego Pola


W odpowiedzi na pismo BR.0003.13.2022 r. (wpłynęło do tut. urzędu 04.03.2022 r.) Urząd Gminy Malbork przesyła uzupełnienie informacji dotyczącej ilości zgonów mieszkańców w latach 2018-2021, bez podania tych danych z podziałem według miejsca zgonu. 

Ilość zgonów kolejno w latach:

  • 2018 rok - 40 osób
  • 2019 rok - 51 osób
  • 2020 rok - 43 osób
  • 2021 rok - 56 osób

Wojciech Łukasiewicz - Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania