Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy samobójstw

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-02-11, data przekazania: 2022-02-18

Proszę o podanie:

  1. Ilości prób samobójczych w latach 2018-2021 z podziałem na grupy wiekowe, dzieci do lat 18, dorosłych do lat 25, do lat 45 i powyżej 45 roku życia. 
  2. Ilości samobójstw w latach 2018-2021 z podziałem na grupy wiekowe, dzieci do lat 18, dorosłych do lat 25, do lat 45 i powyżej 45 roku życia. 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Justyna Piłat - Dyrektor PPP w Malborku / Dariusz Zeler Komendant Powiatowy Policji

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2022-02-28

W odpowiedzi na pismo BR.0003.12.2022 z dnia 21.02.2022r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku informuje, iż przedmiotowa sprawa nie obejmuje form pomocy, które znajdują się w zakresie zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej - w związku z powyższym nie posiadamy informacji na temat ilości prób samobójczych i samobójstw.

Pomoc osobom w kryzysie, które doświadczają myśli samobójczych i podejmują próby samobójcze świadczą poradnie suicydalne, czyli poradnie psychologiczne ukierunkowane na świadczenie pomocy określonej grupie pacjentów.

Prowadzeniem rejestrów ilości prób samobójczych oraz samobójstw zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Malborku.

mgr Justyna Piłat - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku


W odpowiedzi na interpelację Pani Agnieszki Grzegorzewskiej, Radnej Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11.02.2022 r. dotyczącą samobójstw informuję, iż na podstawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji nie ma możliwości policzenia samobójstw z podziałem na grupy wiekowe. Prawdopodobnie istnieje możliwość uzyskania takich danych poprzez System Analityczny. Ilość wydarzeń zakwalifikowanych jako samobójstwo z podziałem na lata:

  1. 2018 r. - 4
  2. 2019 r. - 110
  3. 2020 r. - 114
  4. 2021 r. - 88

Na podstawie źródła Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku "Informacja dotycząca usiłowań i samobójstw skutecznych osób do 18 roku życia na terenie województwa pomorskiego" przedstawiam dane za 2020 r. oraz 2021 r.:

  1. 2020 r. usiłowanie - 1
  2. 2021 r. usiłowanie - 12
  3. 2022 r. samobójstwo - 1

mł. insp. Dariusz Zeler - Komendant Powiatowy Policji

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania