Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy grypy

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-02-11, data przekazania: 2022-02-18

Proszę o podanie danych z powiatu malborskiego:

  1. Ilości hospitalizowanych osób z powodu grypy z chorobami współistniejącymi i bez chorób współistniejących w latach 2018-2021.
  2. Ilość zgonów hospitalizowanych osób z powodu grypy z chorobami współistniejącymi i bez chorób współistniejących w latach 2018-2021.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Paweł Chodyniak - Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o.

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2022-02-24

Odpowiadając na pismo Nr BR.0003.9 do 13/2022 z dnia 21.02.2022 r. dotyczące złożonej interpelacji Radnej Powiatu Malborskiego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje: 

  1. W szpitalu w latach 2018-2021 z powodu zachorowania na grypę odnotowano 30 hospitalizacji w roku 2020, 6 hospitalizacji w 2019. Brak natomiast adnotacji o zgonach z powodu grypy w przedmiotowym okresie. 

(...)

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania